Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- ÁSZF -

 

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

A cég neve: Fitoland Kereskedelmi és Mezőgazdasági Kft.
Cég képviselő neve: Friedmann Károly ügyvezető igazgató
Cég székhelye: 1223. Budapest Rókales u. 2-4.
Cég adószáma 10855533-2-43
Cég EU adószáma HU10855533
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-903156
A továbbiakban Szolgáltató ' .

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: Fitoland Kft., 1223. Budapest Rókales u. 2-4.
Kapcsolattartó: Kaszonyi Veronika
Mobil: +36 20 420 4860
Telefon: +36 1 228 6211
Fax: +36 1 228 6140
E-mail: webaruhaz@fitoland.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9.00 - 16.00 között hívható.

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapjain (www.fitoland.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.1.1 A rendelés, vásárlás menete:

A kiválasztott termékre kattintva Vásárló kiválaszthatja a rendelni kívánt termékeket, majd kosárba teheti a kívánt terméket, majd a „Tovább'' gomb megnyomása után egy összesítő fog megjelenni a megrendelt termékekről és azok áráról, ami még ekkor természetesen szabadon módosítható. A „Megrendelés'' gomb megnyomása után válassza ki a fizetési módot, majd ennek megfelelően adja meg a szállítás címét, ahova az árut kéri. A rendszer automatikusan generálja a szállítási díjat, amelynek összege rendelése végösszegéhez adódik. Végül ezen az oldalon adhatja meg a számlázási adatait, valamint egyéb megjegyzéseit is. Az oldal alján ki kell pipálnia, hogy elfogadja az üzleti és szállítási feltételeket. A szükséges adatok kitöltése után a „Megrendelés véglegesítése'' gombra kattintva adhatja fel rendelését, amelyről hamarosan egy részletes visszaigazoló e-mailt fog kapni a regisztráció során megadott e-mail címére.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2011. március 13. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett internetes szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, de külföldre történő szállítást Szolgáltató csak külön, egyedi szállítási megállapodás alapján vállal. A kiszállítás feltételeit külön pontokban alább részletezzük. (lsd.: 5.1.7 - 5.1.8 - 5.1.9 pontok)

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás törlése, módosítása

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül, kivéve élő növény rendelése esetén. (rendelet 5c. pontja)
Kézhezvételnek bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját, házhozszállítás esetén a futártól való átvétel napját értjük.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre. A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!
Szolgáltató a termékeket csak sértetlen állapotban tudja visszavenni, valamint ha a termék csomagolását a Vásárló nem bontotta fel. A visszavét feltétele a számla, vagy annak másolatának megléte, csak ennek ellenében áll mód az áru visszavételére. Növény visszavételére nincs lehetőség.
A megrendelés egyedi elbírálás alapján, telefonos egyeztetéssel esetlegesen módosítható, amennyiben még nem került szállításra a termék. A megrendelés módosítását Vásárló ügyfélszolgálatunknál kezdeményezheti. T: +36 1 228 6211 munkaidőben 9.00 - 16.00 között.

4.3. Fizetési módok és feltételek


4.3.1.
Bankkártyás online fizetési rendszer

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

1) A bankkártyával való fizetés a B-Payment Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. A bankkártyával történő fizetési mód választása után a Vásárló átirányításra kerül a B-Payment Zrt. biztonságos honlapjára, ahol a kártyabirtokos megadja a bankkártya adatait így azok sem a Fitoland Kft. illetve más illetéktelen személy birtokába nem juthatnak. A megadott adatokat, csak a bank szervere és az Ön gépe látja. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja a B-Payment Zrt. ügyfélszolgálatát (Tel: +36-1-793-6776).

2) A Szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

3) A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

4) Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: becsivirag@fitoland.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

5) Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD

6) A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

4.3.2. Utánvét

A rendelés ellenértéke a termék átvételekor, a futárnak egy összegben fizetendő. Utánvét esetén az Ön címére küldjük a megrendelt terméket. Szolgáltató utánvéttel 50.000 Ft-ig szállít ki terméket, e felett ez a fizetési mód nem választható.

 

4.3.3. Előre átutalással

A rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt kell megfizetni:
Bank: Budapest Bank
Bankszámlaszám: 10102093-05079203-00000000

Az átutalás megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a megrendelés azonosítót!


4.3.4. Személyes bolti átvétel:

Ha szeretné megtakarítani a szállítási díjat, úgy rendelését a megrendelésnél bejelölt boltunkban is átveheti.
A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

 

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3 . Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, de az oldalon lévő esetleges hibákért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint az árváltozás jogát fenntartja. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az webaruhaz@fitoland.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

 

5.1.7. Szállítási feltételek

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

Szolgáltató a szállítást általában csomagküldő szolgálattal végzi, a webáruház szállítási kalkulátora erre a szállítási rendszerre vonatkozik. A csomagküldő szolgálattal 40 kg súlyig tudjuk szállítani a csomagokat, illetve a körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél és a csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett.

Amennyiben Vásárló fenti értékeket meghaladó termék kiszállítását rendeli meg webáruházunkban, úgy Szállító egyedi szállítási költséget kalkulál, amit telefonon/e-mailben jelez Vásárlónak, aki eldöntheti, hogy ezt vállalja, vagy eláll a megrendeléstől. Amennyiben a Vásárló több terméket rendel meg és annak ellenértékét a bankkártyás fizetés alkalmával teljes összegben kifizeti, azonban Szolgáltató mégsem tudja leszállítani az összes terméket, mert egy vagy több termék nincs raktáron, úgy a Vásárló dönt, hogy a megrendelt és kifizetett ( hiányzó ) terméket.

I. kéri, de választania kell az alábbi lehetőségek közül:

i. a szállítás akkor történik, amikor Szolgáltató a hiányzó terméket is el tudja küldeni,

ii. a raktáron lévő terméket Szolgáltató kiszállítja, majd ezt követően a másik terméket egy külön csomagban postázza, aminek szállítási költségeit is Vevőnek kell állnia.

II. nem kéri, ebben az esetben a (rész/teljes)összeget Szolgáltató köteles 8 napon belül visszautalni

5.1.8. A Fitoland webáruház szállítási határidejei:

A beérkezett rendelések teljesítését 3-7 munkanapon belül vállalja Szolgáltató Magyarország területén, amennyiben a megrendelés fizetése utánvéttel történik, valamint a bankkártyás fizetés esetén a banki tranzakció sikeres visszajelzését követően.

Szállítás ideje: hétköznap munkaidőben, a kiszállító által megadott időpontok között.

Előre utalás esetén a kiszállítás a rendelés teljes összegének beérkezését, illetve az ellenérték átutalásának visszavonhatatlan igazolását követően történik meg.

Ha Vásárló szeretné megtakarítani a szállítási díjat, úgy a megrendelésnél bejelölt boltban is átveheti.

5.1.9. A Fitoland webáruház szállítási költségei:

A megrendeltelt termékek értéke szállítás nélkül szállítási költség

10.000,- Ft-nál alacsonyabb 1.650,- Ft

10.000,- Ft - 30.000,- Ft 1.850,- Ft

30.000,- Ft felett 2500 Ft (amennyiben az 5.1.7 pontban jelzett mérethatárokon belül van).

Szolgáltató 200.000,- Ft feletti megrendelés esetén mérethatártól függetlenül INGYENESEN vállalja a kiszállítást Magyarország területén.

Amennyiben Vásárló egyedi szállítási megoldást kér, vagy a megrendelni kívánt termékek az 5.1.7 pontban meghatározott mérethatárok felett valószínűsíthetők, úgy a megrendelés előtt a kiszállítás részleteit Szolgáltató ügyfélszolgálatával kell pontosítani. (T: +36 1 228 6211 munkaidőben 9.00 - 16.00 között.)

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A Vásárlónak a fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációt, az esetleges problémák elkerülése végett.

A vásárlói regisztráció menete :

kattintson a Bejelentkezés/Regisztráció menüpontra és értelemszerűen adja meg az adatokat:

Név/E-mail_cím/Telefonszám/Jelszó/Jelszó_megerősítése.

Kitöltés után nyomja meg a „Regisztrálok'' gombot!

A rendszer a sikeres regisztráció után e-mailt küld, benne egy linkkel, amivel a regisztráció megerősítését kéri. A linkre történt kattintás után lesz végleges a regisztráció.

Ugyanebben a menüpontban lehetősége van jelszó emlékeztetőt kérnie, amennyiben korábban már regisztrált, csak a belépéshez szükséges jelszót felejtette el. A rendszer a kitöltés után e-mail címére hamarosan megküldi a kért jelszót.

A korábban megadott adatokra a rendszer emlékezni fog, így Vásárló a lehető legkényelmesebb módon tud rendelni.

Vásárlónak lehetősége van továbbá a rendszer figyelmeztető szolgáltatását igénybe venni, amely segítségével a rendszer automatikusan felhívja Vásárló figyelmét bármely névnap, születésnap vagy egyéb, fontos eseményre. Itt lehetősége van a Szolgáltató HÍRLEVÉL szolgáltatására is feliratkozni, amiben Szolgáltató az akciókról és aktualitásokról tájékoztatja partnereit.

5.2.2. Az vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget, így a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért sem. Vásárló kötelessége a megrendelésnél a megjegyzés rovatba a szállítással kapcsolatos fontos információkat közölni (pl: Hangosan é/v hosszan csengessenek. Rossz a csengő, kérem kopogjanak. stb.) a kiszállítás hatékonysága érdekében.

FONTOS! A megrendelésnél Vásárló minden esetben tüntesse fel telefonszámát, hogy problémás esetben a futárszolgálat a megrendelővel egyeztetni tudjon.

5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése.

(részletesen lsd: 4.3. Fizetési módok és feltételek pontnál)

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

 

Nyilatkozati minta (pdf) >

Domján Adrienn, Mobil: +36 20 420 4860
Fitoland

Fitoland Budafok

1223 Budapest, Rókales.u.2-4.

Nyitvatartás: h-sz: 8:00-18:00, V: 8:00-16:00

Google térkép | Nyomtatható térkép

Szobanövény áruház: +36/20 771-0454

Áruház: +36/1 226-6656

FAX: +36/1 226-4933

Email: rokales@fitoland.hu

Fitoland Józsefváros

1083 Budapest, Korányi S. u. 2/c.

Nyitvatartás: H-Szo: 8:00-18:00, V: 9:00-17:00

Google térkép | Nyomtatható térkép

Szobanövény áruház, üvegház: + 36 20 771 0446

Virágbolt, vágott virágok: +36 20 432 0050

Áruház, cserepes növények: +36 1 303 4934 (technikai okok miatt ideiglenesen nem hívható)

Email: koranyi@fitoland.hu

Fitoland Díszfaiskola

1083 Tömő utca Illés utca sarok díszfaiskola

Nyitvatartás: K-Szo: 8:00-18:00, V-H: ZÁRVA

Google térkép | Nyomtatható térkép

Mobil: +36 20 771 0447

Telefon: +36 1 215 0392 (technikai okok miatt ideiglenesen nem hívható)

E-mail: tomo@fitoland.hu

Fitoland

www.fitoland.hu dísznövény-, és kertészeti webáruház - házhozszállítással! Webshopunk célja, hogy közvetlenül otthonából tudjon jó minőségű, erős, egészséges növényeket rendelni, és ezzel már csak a növényápolás, vagy kerti munka marad hátra. Vagyis a legszükségesebb, ami a kertje és növényesített otthona élvezetéhez kell! :) Mindig gondosan ügyelünk arra, hogy a megrendelt termékek épségben érjenek el Önhöz. Nézze meg, hogy csomagoljuk be a megrendelt növényeket! Ha pedig már itt jár, ne csak növényt vásároljon, hanem a tudást is megadjuk mellé, amivel a választott dísznövény hosszú ideig pompázhat!